Belgilangan matni eshitish uchun belgiga bosing! GSpeech
info@qml.uz
(998 71) 268-10-10
A- A A+

contrast

Muhim faktlar

2019 yil muhim faktlari

 

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

20 dekabr 2019 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

05 sentyabr 2019 y.

Muhim fakt 08. "Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar"

06 avgust 2019 y.

Muhim fakt 08. "Taftish komissiyasi tarkibidagi o'zgarishlar"

23 iyul 2019 y.

Muhim fakt 08. "Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarishlar"

23 iyul 2019 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

23 iyul 2019 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

12 iyul 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

12 iyul 2019 y.

Muhim fakt 32. "Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash"

08 iyul 2019 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

08 iyul 2019 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

24 iyun 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

24 iyun 2019 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

28 may 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

28 may 2019 y.

Muhim fakt 08. "Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar"

22 may 2019 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

14 may 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

14 may 2019 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

17 aprel 2019 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

11 mart 2019 y.

Muhim fakt 37. "Qimmatli qog'ozlar egalarida ularga tegishli bơlgan qimmatli qoq'ozlarning emitent tomonidan qaytarib sotib olinishini talab qilish huquqining yuzaga kelganligi"

06 mart 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

28 yanvar 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

28 yanvar 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

23 yanvar 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

23 yanvar 2019 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

23 yanvar 2019 y.

2018 yil muhim faktlari

 

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

29 dekabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

28 dekabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

24 dekabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

24 dekabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

24 dekabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

05 dekabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

26 noyabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

19 noyabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

05 noyabr 2018 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

11 oktyabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

11 oktyabr 2018 y.

Muhim fakt 15. "Ustav kapitalining 50 % ortiq miqdorda kreditolinganligi"

14 oktyabr 2018 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

26 sentyabr 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

26 sentyabr 2018 y.

Muhim fakt 15. "Ustav kapitalining 50 % ortiq miqdorda kreditolinganligi"

17 iyul 2018 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

11 iyul 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

11 iyul 2018 y.

Muhim fakt 32. "Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash"

06 iyul 2018 y.

Muhim fakt 08. "Taftish komissiyasi tarkibidagi o'zgarishlar"

06 iyul 2018 y.

Muhim fakt 08. "Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarishlar"

06 iyul 2018 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

06 iyul 2018 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

17 may 2018 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

02 may 2018 y.

Muhim fakt 15. "Ustav kapitalining 50 % ortiq miqdorda kreditolinganligi"

02 may 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

01 may 2018 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

01 may 2018 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

20 aprel 2018 y.

Muhim fakt 08. "Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar"

10 aprel 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

23 mart 2018 y.

Muhim fakt 08. "Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar"

16 mart 2018 y.

Muhim fakt 15. "Ustav kapitalining 50 % ortiq miqdorda kreditolinganligi"

14 mart 2018 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

14 mart 2018 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

14 mart 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

14 mart 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

14 mart 2018 y.

Muhim fakt 17. "Aktivlarning qiymati bir marta 10 % ortiqroq miqdorda ko'payganligi"

09 mart 2018 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

08 yanvar 2018 y.

2017 yil muhim faktlari

 

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

24 noyabr 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

24 noyabr 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

24 noyabr 2017 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

21 noyabr 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

21 noyabr 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

26 sentyabr 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

22 sentyabr 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

18 sentyabr 2017 y.

Muhim fakt 08. "Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar"

08 sentyabr 2017 y.

Muhim fakt 20. "Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi"

28 iyul 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

28 iyul 2017 y.

Muhim fakt 08. "Taftish komissiyasi tarkibidagi o'zgarishlar"

07 iyul 2017 y.

Muhim fakt 08. "Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarishlar"

07 iyul 2017 y.

Muhim fakt 32. "Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash"

07 iyul 2017 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

07 iyul 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

22 iyun 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

22 iyun 2017 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

04 may 2017 y.

Muhim fakt 02. "Joylashgan er (pochta manzili) o'zgarishi"

07 aprel 2017 y.

Muhim fakt 08. "Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o'zgarishlar"

18 mart 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

15 mart 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

06 mart 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

06 mart 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

03 mart 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

03 mart 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

28 fevral 2017 y.

Muhim fakt 19. "Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko'ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig'ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari"

28 fevral 2017 y.

Muhim fakt 08. "Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarishlar"

03 fevral 2017 y.

Muhim fakt 06. "Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar"

03 fevral 2017 y.

Muhim fakt 02. "Joylashgan er (pochta manzili) o'zgarishi"

05 yanvar 2017 y.

2014 yil muhim faktlari

Bizbilan boglaning

 
O'zbekiston Respublikasi, 100170 
Toshkent sh., Mustaqillik sh. k., 105
 
Ishonch tel.: (998 71) 268-10-10
Faks:            (998 71) 268-08-40

Mintaqaviy tarmoq

 • Toshkent vil.
 • Sirdaryo vil.
 • Samarqand vil.
 • Surxondaryo vil.
 • Qashqadaryo vil.
 • Buxoro vil.
 • (998 71) 267-31-71
 • (998 93) 515-86-66
 • (998 91) 519-32-27
 • (998 97) 532-63-00
 • (998 90) 441-25-00
 • (998 97) 798-35-38

Foydali havolalar

gov.uzmy.gov.uz
gis.uzdata.gov.uz
Яндекс.Метрика

Tashrif buyuruvchilar statistikasi

Bugun: 17

Bir oyda: 1028

Jami: 72666

Belgilangan matni eshitish uchun belgiga bosing! GSpeech